INVAKATSOMOT KATSOMON YLÄ- JA ALAOSISSA

Pyörätuolin käytöstä pyydetään ilmoittamaan lippuja varattaessa.

Pyörätuoleille on katsomossa varattu oma tilansa. Järjestyksenvalvojat ohjaavat ja auttavat pyörätuolissa istuvat katsojat omalle paikalleen. Saattaja pääsee pyörätuoliasiakkaan kanssa ilmaiseksi numeroimattomalle paikalle.

Liikuntaesteiset voidaan kuljettaa autolla katsomoalueelle ja sen jälkeen viedä auto paikoitusalueelle.

Teatterilla on inva-wc.